Pashto Drama Khota Paisa Part-1
 400 views  4 months ago
Pashto Drama Khota Paisa Part-2
 316 views  4 months ago
Pashto Drama Khota Paisa Part-3
 332 views  4 months ago
Pashto Drama Khota Paisa Part-4
 424 views  4 months ago
Pashto Drama Samdaste Khan Part-1
 1111 views  4 months ago
Pashto Drama Samdaste Khan Part-2
 504 views  4 months ago
Pashto Drama Ghaddaar Sok De Part-1
 1199 views  5 months ago
Pashto Drama Ghaddaar Sok De Part-2
 734 views  5 months ago
Pashto Drama Timpakh Timpakh Part-1
 527 views  5 months ago
Pashto Drama Timpakh Timpakh Part-2
 302 views  5 months ago
Pashto Drama Mataroo Badmash Part-1
 426 views  5 months ago
Pashto Drama Mataroo Badmash Part-2
 325 views  5 months ago